Uz Kafu logo

Prava zaposlenih koji su na privremenom radu u inostranstvu

Kafa na poslu

Autor: Milena

Veliki broj ljudi iz naše zemlje danas želi da iskoristi priliku za privremeni rad u inostranstvu. Ova želja više nema veze sa godinama, stepenom obrazovanja, zanimanjem, pa čak ni sa finansijskim stanjem. Pored veće zarade i boljih poslovnih uslova, mnogi traže karijerne izazove koji podrazumevaju napredovanje, učenje i nova poslovna dostignuća. Zbog toga je trajno ili privremeno preseljenje u inostranstvo postalo jedan od životnih ciljeva naših ljudi.
Međutim, rad u inostranstvu može biti uzbudljivo, ali i izazovno iskustvo kada su u pitanju prava i zaštita zaposlenih u određenim zemljama. Znog toga je poznavanje prava zaposlenih jedan od važnijih zadataka za sve osobe koje su odlučile da privremeno rade van svoje zemlje. Evo kratke liste nekih osnovnih prava zaposlenih koji su na privremenom radu u inostranstvu.

Pravo na Ugovor o radu u inostranstvu

Svaka osoba koja odlazi na privremeni rad u inostranstvo treba da ima jasan i konkretan pisani Ugovor o radu. U ovom Ugovoru su detaljno navedeni uslovi rada, plata, radno vreme, dužina boravka i ostale relevantne informacije. Ugovor o radu je osnovno pravo koje osigurava transparentnost između zaposlenog i poslodavca. Ukoliko dokumentaciju potpisujete na engleskom jeziku, najbolje bi bilo da sudski tumač za engleski jezik bude vaša podrška pre nego što donesete konačnu odluku.

Pravo na minimalne standarde rada

U mnogim zemljama postoji zakonski minimum za uslove rada, kao što su: minimalna plata, minimalno radno vreme, plaćeni odmor i slično. Zaposleni na privremenom radu u inostranstvu treba da bude upoznat s tim standardima i da se njegova prava poštuju. U suprotnom, ukoliko se na vreme ne informiše o svom svojim pravima, rizikuje da će biti oštećen bez mogućnosti novčane ili nadoknade druge vrste.

Pravo na zdravstveno osiguranje u inostranstvu

Zdravstveno osiguranje je od presudnog značaja kada je reč o radu u bilo kojoj zemlji. Svi zaposleni koji su na privremenom radu u inostranstvu treba da imaju pristup zdravstvenoj zaštiti za sebe i eventualno za porodicu. Ovo je osnovno pravo i obaveza svake države, bez obzira na to da li se radi o privatnom osiguranju ili osiguranju kroz nacionalni zdravstveni sistem te zemlje.

Pravo na bezbednost na radu

Bezbednost na radu je pravo svakog zaposlenog, bez obzira na to odakle je i da li je tu privremeno ili stalno. Poslodavci su dužni da obezbede sigurne uslove rada, zaštitnu opremu kada je neophodna, obuku o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i da se pridržavaju apsolutno svih propisa koji se odnose na bezbednost na radu. Ovo posebno važi za fizičke poslove koji su veoma česti kada je u pitanju privremeni rad u onostranstvu.

Pravo na paćeni odmor i bolovanje

Svaki zaposleni na privremenom radu u inostranstvu treba da ima pravo na odmor i bolovanje u skladu sa zakonima zemlje u kojoj radi. Plaćeni odmor omogućava zaposlenom da se odmori i obnovi energiju ili da poseti porodicu u matičnoj zemlji. Obavezno bolovanje omogućava pravo na odsustvo u slučaju bolesti ili povrede.

Pravo na redovnu i adekvatnu platu

Plata je jedan od najvažnijih aspekata rada. Zaposleni treba da bude plaćen u skladu sa Ugovorom o radu koji je prethodno potpisao i prema minimalnim standardima zemlje u kojoj radi. Ovo uključuje redovnu platu, plaćene prekovremene sate, ukoliko ih je bilo, kao i bonuse ili druge beneficije koje su dogovorene.

Pravo na reintegraciju nakon povratka u svoju zemlju

Kada se osoba koja je privremeno radila u inostranstvu vrati u svoju matičnu zemlju, treba da ima pravo na podršku i priliku da ponovo pronađe odgovarajući posao. Ovo može uključivati pomoć pri zapošljavanju, obuku za određena zanimanja koja su tražena, dodatno poslovno usavršavanje, kao i druge oblike podrške. Zbog toga je veoma važno informisati se o svim pravima i mogućnostima koje pruža matična zemlja nakon povratka sa privremenog rada u inostranstvo.

Pravo na poreske olakšice

Mnoge zemlje imaju sporazume o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, što znači da zaposleni na privremenom radu u inostranstvu može imati određene porezne olakšice. Važno je biti informisan o ovim olakšicama kako bi se izbegle nepotrebne finansijske obaveze.

Prava zaposlenih na privremenom radu u inostranstvu su ključna za osiguranje zdrave, ravnopravne i sigurne radne sredine. Zaposleni treba da budu upoznati sa svojim pravima i da imaju plan svoje zaštite u slučaju kršenja osnovnih prava od strane poslodavca ili drugih institucija. Pružanje podrške zaposlenima na ovaj način ne samo što osigurava njihovu dobrobit, već i doprinosi boljoj produktivnosti i uspehu privrednog sistema.


Pretplati me
Obavesti o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Slični postovi

procitaj vise
Pročitaj više

Kafa na poslu

Upotrebite svoje znanje

Učenje je kao veslanje uzvodno; čim se prestane, odmah se kreće nazad. Lao ...

Autor: Milena

procitaj vise
Pročitaj više

Kafa na poslu

Kuhinja u firmi – prednost ili greška?

Hajde da za trenutak zanemarimo činjenicu da veliki broj ljudi skoro ...

Autor: uzkafu

procitaj vise
Pročitaj više

Kafa na poslu

Neprikladna pitanja na razgovoru za posao

Ovih dana pila sam kafu sa drugaricama koje traže posao. Pričale su mi o ...

Autor: Milena

procitaj vise
Pročitaj više

Kafa na poslu

Reklamiranje roll-up banerom ostavlja prostor za uštedu

Reklamiranje je veoma bitan segment poslovanja svake firme, svedoci smo da ...

Autor: uzkafu

procitaj vise
Pročitaj više

Kafa na poslu, Za bolji dan

Fitnes i posao: Kako sve uklopiti

Niko ne spori da je tempo savremenog života prilično ubrzan i da jurnjava da ...

Autor: uzkafu